Qnix 8500

Modulárny systém merania hrúbky povlaku s vymeniteľnými sondami


QNIX 8500 System - Meranie hrúbky vrstvy pre širokú škálu aplikácií:

 • modulárny merací systém s vymeniteľnými sondami s maximálnym rozsahom merania až do 5000 μm
 • palcová bezdrôtová sonda umožňujúca použitie v oblastiach s ťažkým prístupom
 • perová sonda pre malé časti a tenké vrstvy náteru
 • vysoká rýchlosť merania (až 120 odčítaní / min)
 • kapacita pamäte s maximálnym počtom až 30 000 meraní až do 200 súborov 
 • softvér pre štatistické analýzy a dokumentáciu
 • zvýšená citlivosť na nárazy vďaka voliteľnému ochrannému gumenému krytu

Rozsah sond

a. štandardná sonda a bezdrôtová sonda

 • Fe sondy do 2 mm
 • Fe sondy do 5 mm
 • Sonda NFe do 2 mm
 • dvojitá sonda do Fe 2 mm / NFe 2 mm
 • dvojitá sonda do Fe 5 mm / NFe 2 mm
 • dvojitá sonda do Fe 5 mm / NFe 5 mm

b. perová  sonda MI do Fe 500 μm

 

QNix® 8500 Basic    QNix® 8500 Premium
   so softvérom a USB 
QNix® 8500 perová sonda
MI Fe 500 µm