Referenčný testovací blok 2

Oblasť použitia:

Referenčný skúšobný blok typu 2 sa používa pre rutinné hodnotenie výkonnosti systému oboch fluorescenčných a farebných kontrastných penetrantov a otvorených nádob.

Zobrazí sa rozdiel medzi stavom účinku v porovnaní so stavom dodávky. Skúška sa vykonáva na začiatku každej pracovnej periódy.

Dodávka vrátané certifikátu.

Referenčný testovací blok 2 spĺňa požiadavky normy EN ISO 3452-3.