MR 76 SH Magnetická prášková suspenzia "HOT" systém (čierná)

Základné informácie a zloženie:

  • Cykloalifatický uhľovodík (bez fluorescencie) s pigmentmi oxidov železa
  • MR 76 SH Magnetická prášková suspénzia čierna, System "HOT" slúži na označenie trhlín pri výkonávaní nie fluorescenčných magnetických práškových metódach, vysoko citlivé testovacie médium pre teplotné rozsahy od 50-130 °C
  • Bod vzplanutia média:> 155 °C
  • Bod varu média:> 300 °C
  • Stredná veľkosť častíc da = 2,5 - 5 um
  • Sediment 0,6 - 1,0 ml / 100 ml (1 h)
  • Slaby zápach
  • Sprej striekateľný nad hlavou

MR 72 biela kontrastná farba môže slúžiť ako podkladový náter pre MR 76 SH, ak nie je teplota vyššia ako 130 °C. Kontrastné farba pre vyššie teploty nie je v súčasnej dobe k dispozícii.


Špecifikácia


Schválene:                   ASME Code V, Art. 7

                                    EN ISO 9934-2


Teplotný rozsah:         > 50 °C do + 130 °C


Základne médium:      olej


Veľkosť častice:          2,5 - 5 um


Farba:                         čierna


Forma dodávky:         pripravené na použitie (bandaska) (1 L, 5 L)
                                  Sprej (500 ml)