MR 85 Čistič

Vlastnosti výrobku / prednosti: 

  • Zmes rozpúšťadiel na báze alkoholu, metóda C podľa normy EN ISO 3452-1: 2013
  • Pomaly zasychá
  • Bod vzplanutia materiálu +13 ° C
  • Vhodný pre všetky kovy (vhodnosť pre plasty potrebuje testovanie pred použitím)
  • Teplota spracovania od -10 do +50 ° C
  • Spej striekateľný nad hlavou

Špecifikácia


Schválene:             ASME Code V, Art. 6

                               EN ISO 3452-2

                               EN ISO 3452-6

                               PMUC (EDF)

                               TLV 9017 01


Teplotný rozsah:    -30 ° C do + 50 ° C

                             + 10 ° C do + 50 ° C


Na báze:                rozpúšťadlo 


Dodávané:             sprej (500 ml) 

                              bandaska (5 L, 30 L, 200 L)

                              testovacie pero