Metalografia

Metalografia je vedný odbor, zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov. Praktická metalografia študuje makroštruktúry kovov, mikroštruktúry (svetelná mikroskopia) a subštruktúry (transmisná elektrónová mikroskopia). Niekedy sa za pododbor pokladá fraktografia (ale je to skôr samostatný odbor), ktorá skúma príčiny a charakteristiky porušení konštrukcií. Najbežnejšou úlohou metalografie je príprava kovového preparátu na mikroskopické pozorovanie a, samozrejme, fotografické zdokumentovanie výsledku. Cieľom je zistiť prítomnosť a distribúciu fáz (určených na základe morfologických kritérií) na metalografickom výbruse.

Metalografické píly

Metalografické píly

Precízne metalografické píly

Precízne metalografické píly

Metalografické lisy

Metalografické lisy

leštičky a brúsky

Metalografické leštičky a brúsky

Spotrebný materiál

Spotrebný materiál