Špecialista v oblasti produktov pre nedeštruktívne zváranie

vizuálna kontrola

Vizuálna technika

Penetračne skúšanie

Penetračné skúšanie PT

Magnetická prášková metóda

Magnetická prášková metóda MT

 

Magnetická prášková metóda podľa DIN EN ISO 9934

Magnetická prášková metóda MT
Skúšky netesností

Skúšky netesností LT

UV technológia

UV technológia

UV lampy MR sú založené na odolných a energeticky úsporných LED technológií a sú určené pre priemyselné aplikácie.

UV technológia
Ultrazvuková kontrola UT

Ultrazvuková kontrola UT

Meracia technika, tvrdomery, hrubkomery, povlakomery

Meracia technika

dezinfekcia, vírus, sterilizácia

UV-C a ozónové generátory

Metalografia

Metalografia