Vákuový box - preplatované kútové zvarové spoje

 

Výška kroku 6 mm pre plechy hrúbky cca. 3-9 mm
Dĺžka vákuové box cca. 500 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 600 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 750 mm 

Výška kroku 8 mm pre plechy hrúbky cca. 5-11 mm
Dĺžka vákuové box cca. 500 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 600 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 750 mm 

Výška kroku 10 mm pre plechy hrúbky cca. 7-13 mm
Dĺžka vákuové box cca. 500 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 600 mm 
Dĺžka vákuové box cca. 750 mm