UT mierky

.

      4/5/7- Kroková mierka

Špecifikácia:

ASTM E797

Kalibrácia:

Priamy nosník: kalibrácia hrúbky a linearity, meranie hrúbky.

 

  •  Kalibračný blok No.1 (V1)

Špecifikácia:

EN12223

Kalibrácia:

Kalibrácia strihových a kompresných vlnových sond. Kontrolný uhol lúča, vznikajúci bod a rozlíšenie. Kalibrácia časovej základne a nastavenia zisku.

* Môžeme poskytnúť kalibračný blok V1 podľa EN12223, BS2704, ASTM E164 a ISO 2400.

 

 

  •  Kalibračný blok No.2 (V2)