MR 76 FH Magnetická prášková suspenzia "HOT" systém (fluorescenčná)

Základné informácie a zloženie:

  • Zápalný pri vysokých teplotach, isoparafin so žlto-zelených pigmentov oxidu železa-fluorescenčný
  • MR 76 FH Magnetická prášková suspenzia fluorescenčná, Systém "HOT" slúži na označenie trhlín pri vykonávaní fluorescenčných magnetických práškových metódach, vysoko citlivé testovacie médium pri teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí 50-185 °C
  • Žlto-zelené, fluoreskujúce pod UV svetlom
  • Bod vzplanutia média: > 300 °C
  • Stredná veľkosť častíc da = 1-3 um
  • Sediment: 0,1 - 0,2 ml / 100 ml (1 h)
  • Slaby zápach
  • Sprej striekateľný nad hlavou

Špecifikácia


Schválene:                  ASTM E1444 / 1444

                                    ASME Code V, Art. 7

                                    EN ISO 9934-2


Teplotný rozsah:         > 50 °C do + 185 °C


Základne médium:      olej


Veľkosť častice:          1-3 um


Farba:                         žlto-zelený fluorescenčný prašok


Forma dodávky:         Pripravené na použitie (bandaska) (1 L, 5 L)
                                  Sprej (500 ml)